Kontakt

SPOLOČNOSŤ

W.E.G.A., spol. s r. o.
Železničiarov 2300/54
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Spoločnosť KAMIMA DESIGN s.r.o. zanikla zlúčením s právnym nástupcom, ktorý preberá všetky záväzky, dňa 24. 11. 2022.

IČO: 31 613 837

IČ DPH: SK2020425550

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného

súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 2154/L

NAPÍŠTE NÁM