Slovak hallmarks and signs

Na zlatý tovar, strieborný tovar a platinový tovar

Spoločné kontrolné značky Dohovore o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov.

 

Viac informácií na Puncový úrad Slovenskej republiky